www.4355mg娱乐游戏_www.37879.com-mg4355线路检测

您所在的位置:www.4355mg娱乐游戏通知公告

www.4355mg娱乐游戏_www.37879.com-mg4355线路检测2019年度公开招聘人员专业测试成绩公布

  

根据《www.4355mg娱乐游戏_www.37879.com-mg4355线路检测2019年度人才招聘专业测试通知》,学院于2019724日组织了专业测试,现将各岗位人员专业测试成绩公布如下:

岗位编号

身份证号

后六位

试讲问答成绩

实务操作成绩

专业测试成绩

9000486

120944

76.40

76.40

011349

89.00

89.00

25063X

83.00

83.00

9000487

170021

81.40

81.40

260063

88.00

88.00

082026

76.80

76.80

9000488

101731

27.18

41.80

68.98

160378

35.78

43.34

79.12

242229

31.42

36.30

67.72

103536

25.02

39.49

64.51

314014

30.72

41.91

72.63

230640

29.72

39.71

69.43

100326

30.22

0

30.22

9000489

08001X

27.70

41.25

68.95

040536

30.68

41.58

72.26

180234

36.90

45.65

82.55

9000490

030010

37.38

46.86

84.24

140228

32.82

39.71

72.53

版权所有:www.4355mg娱乐游戏_www.37879.com-mg4355线路检测 www.4355mg娱乐游戏_www.37879.com-mg4355线路检测 邮编:230011  备案号:皖ICP备06006362号